توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو ــ مشروط 48 و 49

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره

دوشنبه 4 اردیبهشت 1402 ساعت 14:30- سه شنبه  5 اردیبهشت  1402 ساعت 14:30

استاد
دکتر مهرنوش قدسی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید