توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره

پنج شنبه 6 بهمن 1401 ساعت 14:30- جمعه 7 بهمن  1401 ساعت 14:30

استاد
مهندس حسین کاشی ها

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید