توضیحات تکمیلی

استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشی ها
تاریخ دوره
شنبه-7تیر99-ساغت14
تاریخ امتحان
یکشنبه-8تیر99-ساعت20
پایه
سه به دو
رشته
معماری
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید