توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
پنج شنبه – 04 آذر 1400 – ساعت 14:30 و جمعه – 05 آذر 1400 – ساعت 08:30 صبح

استاد
جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر

تاریخ امتحان
جمعه- 05 آذر 1400 – ساعت 16:30

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید