توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک
رشته
معماری
صلاحیت
طراحی یا نظارت
تاریخ دوره
چهارشنبه – 24 دی 99 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 25 دی 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
پنج شنبه – 25 دی 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای مهندس مهران قنبری مطلق

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید