توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک

رشته
معماری

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
دوشنبه – 28 مهر 99 – ساعت 14:30 وسه شنبه – 29 مهر 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 29 مهر 99 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس مهران قنبری مطلق

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید