توضیحات تکمیلی
پایه
سه به دو
رشته
عمران
تاریخ دوره
چهارشنبه 10اسفند 1401 ساعت 15:30, پنجشنبه11 اسفند1401ساعت 14:30
استاد
جناب اقای دکتر محمد اسکندری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید