توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
پنج شنبه – 14 اسفند 99 – ساعت 14:30 و جمعه – 15 اسفند 99 – ساعت 8:30 صبح

تاریخ امتحان
جمعه – 15 اسفند 99 – ساعت 16

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

رشته
معماری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید