توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – ۱۱ بهمن ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و یکشنبه – ۱۲ بهمن ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰

تاریخ امتحان
یکشنبه – ۱۲ بهمن ۹۹ – ساعت ۲۰

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

رشته
معماری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید