توضیحات تکمیلی

تاریخ دوره
چهارشنبه – 1 مرداد 99 – ساعت 14:30 و پنجشنبه – 2 مرداد 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
پنجشنبه – 2 مرداد 99 – ساعت 20
استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد
رشته
معماری
پایه
سه به دو
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید