توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

رشته
معماری

تاریخ دوره

یکشنبه 28 خرداد 1402 ساعت 14:30, دوشنبه 28 خرداد 1402 ساعت 14:30

استاد
مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید