توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

رشته
معماری

تاریخ دوره

سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 ساعت 14:30, چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 ساعت 14:30

استاد
مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید