توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
شنبه – 27 آذر 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 28 آذر 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 28 آذر 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

رشته
معماری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید