توضیحات تکمیلی
تاریخ دوره
سه شنبه – 01 تیر 1400 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 02 تیر 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 02 تیر 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

پایه
سه به دو

صلاحیت
طراحی یا نظارت

رشته
معماری

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید