توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
پنج شنبه – ۶ آذر ۹۹ – ساعت ۱۴:۳۰ و جمعه – ۷ آذر ۹۹ – ساعت ۸ صبح

تاریخ امتحان
جمعه – ۷ آذر ۹۹ – ساعت ۲۰

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید