توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

 

تاریخ دوره
شنبه 10 دی 1401 ساعت 14:30- یک شنبه 11 دی 1401 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید