توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 26 بهمن 1400 – ساعت 14:30 و چهار شنبه – 27 بهمن 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهار شنبه – 27 بهمن 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید