توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه – 27 دیماه 1400 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 28 دیماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 28 دیماه 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای دکتر پرویز عبادی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید