توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
دوشنبه – 29 آذرماه 1400 – ساعت 14:30 , سه شنبه – 30 آذرماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 30 آذرماه 1400 – ساعت 20

استاد
جناب آقای مهندس احمد جم نژاد

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید