توضیحات تکمیلی
پایه
ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
اجرا

تاریخ دوره
سه شنبه – 09 شهریور 1400 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 10 شهریور 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 10 شهریور 1400 – ساعت 20

استاد
سرکار خانم دکتر مهری دهبان

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید