توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 09 بهمن 99 – ساعت 20

تاریخ دوره
چهارشنبه – 08 بهمن 99 – ساعت 14:30 و پنج شنبه – 09 بهمن 99 – ساعت 14:30

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید