استاد
جناب آقای دکترامید نعیمی فر
تاریخ امتحان
سه شنبه – 31 تیر 99 – ساعت 20:00
تاریخ دوره
دوشنبه – 30 تیر 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 31 تیر 99 – ساعت 14:30
پایه
سه به دو
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید