توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو ــ‌ مشروط 48 و 49

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره

سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 ساعت 14:30, چهارشنبه 6 اردیبهشت1402ساعت 14:30

استاد
دکتر محمد حاجی محمدی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید