توضیحات تکمیلی

استاد
جناب آقای دکترامید نعیمی فر
تاریخ امتحان
سه شنبه-10تیر99-ساعت20
تاریخ دوره
دوشنبه-9تیر99-ساغت14
پایه
سه به دو
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید