توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر ابراهیم نعیمی فر

تاریخ دوره
شنبه – 14 اسفند 1400 – ساعت 14:30 , یکشنبه – 15 اسفند 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 15 اسفند 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید