توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

تاریخ دوره
شنبه – 29 آبان 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 30 آبان 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 30 آبان 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید