توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی

تاریخ امتحان
سه شنبه – 02 شهریور – ساعت 20

تاریخ دوره
دوشنبه – 01 شهریور 1400- ساعت 14:30 و سه شنبه – 02 شهریور 1400- ساعت 14:30

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید