توضیحات تکمیلی

استاد
جناب آقای دکتر محمد حاجی محمدی
تاریخ امتحان
یکشنبه – 23 خرداد 1400 – ساعت 20
تاریخ دوره
شنبه – 22 خرداد 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 23 خرداد 1400 – ساعت 14:30
پایه
سه به دو
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید