توضیحات تکمیلی
پایه

دو به یک, سه به دو
رشته

عمران, معماری
صلاحیت

تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا
تاریخ دوره

پنجشنبه – 12 تیر99 – ساعت 14
تاریخ امتحان

پنجشنبه – 12 تیر 99 – ساعت 20
استاد

جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید