توضیحات تکمیلی
صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا,

ورود به حرفه ی اجرا مهندسان (عمران،معماری)

پایه
دو به یک, سه به دو, ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
سه شنبه  29 آ‌ذر 1401 ساعت 14:30
استاد
مهندس حسین کاشی ها

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید