توضیحات تکمیلی
صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا, ورود به حرفه ی اجرا مهندسان (عمران،معماری)

پایه
دو به یک, سه به دو, ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

تاریخ دوره
جمعه – 19 آذر ماه 1400 – ساعت 8:30

تاریخ امتحان
جمعه – 19 آذر ماه 1400 – ساعت 16:30

استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید