توضیحات تکمیلی
پایه
دو به یک, سه به دو, ورود به حرفه

رشته
عمران, معماری

صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا, ورود به حرفه ی اجرا مهندسان (عمران،معماری)

تاریخ دوره
پنج شنبه – 03 تیر 1400 – ساعت 14

تاریخ امتحان
پنج شنبه – 03 تیر 1400 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید