توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا
تاریخ دوره
پنجشنبه – 6 شهریور 99 – ساعت 14
تاریخ امتحان
پنجشنبه – 6 شهریور 99 – ساعت 21
استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید