توضیحات تکمیلی
رشته
عمران, معماری

استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

پایه
دو به یک, سه به دو

صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا

تاریخ امتحان
پنجشنبه – ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ساعت ۲۱

تاریخ دوره
پنجشنبه _۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید