توضیحات تکمیلی

پایه
دو به یک, سه به دو
رشته
عمران, معماری
صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا
تاریخ دوره
پنج شنبه – 30 مرداد 99 – ساعت 14
تاریخ امتحان
پنج شنبه – 30 مرداد 99 – ساعت 21
استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشی ها

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید