توضیحات تکمیلی
رشته
عمران, معماری

استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

پایه
دو به یک, سه به دو

صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا

تاریخ امتحان
جمعه – 22 اسفند 99 – ساعت 16

تاریخ دوره
جمعه – 22 اسفند 99 – ساعت 8:30 صبح

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید