توضیحات تکمیلی
رشته
عمران, معماری

استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشی ها

پایه
دو به یک, سه به دو

صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا

تاریخ دوره
پنجشنبه – 29 آبان 99 – ساعت 14

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 29 آبان 99 – ساعت 21

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید