توضیحات تکمیلی
رشته
عمران, معماری

استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

پایه
دو به یک, سه به دو

صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا

تاریخ دوره
پنج شنبه – ۲۲ آبان ۹۹ – ساعت ۱۴

تاریخ امتحان
پنج شنبه – ۲۲ آبان ۹۹ – ساعت ۲۱

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید