توضیحات تکمیلی
رشته
عمران, معماری

پایه
دو به یک, سه به دو

صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا

تاریخ دوره
پنجشنبه – 24 مهر 99 – ساعت 14

تاریخ امتحان
پنجشنبه – 24 مهر 99 – ساعت 21

استاد
جناب آقای مهندس سعید فتوحی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

عناوین دوره های آموزشی ارتقاپایه نظام مهندسی