توضیحات تکمیلی

رشته
عمران, معماری
پایه
دو به یک, سه به دو
صلاحیت
تمدید پروانه برای مهندسان عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا
تاریخ دوره
پنجشنبه – 17 مهر 99 – ساعت 14
تاریخ امتحان
پنجشنبه – 17 مهر 99 – ساعت 21
استاد
جناب آقای مهندس حسین کاشی ها

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید