توضیحات تکمیلی

تاریخ دوره
شنبه – 26 مهر 99 – ساعت 14:30 ویکشنبه – 27 مهر 99 – ساعت 14:30 و دوشنبه – 28 مهر 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 29 مهر 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
جمعه – ۹ آبان ماه – ساعت ۱۰صبح
استاد
جناب آقای مهندس رحمت الله یوسفی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید