توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
جمعه 26 خرداد 1402 ساعت 14:30 – شنبه 27 خرداد 1402 ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس محسن شهبازی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید