توضیحات تکمیلی

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

تاریخ دوره
شنبه 13اسفند 1401 ساعت 14:30, یکشنبه14 اسفند1401ساعت 14:30

استاد
جناب آقای مهندس محسن شهبازی

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید