توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
سه شنبه – 18 خرداد 1400 – ساعت 14:30 و چهارشنبه – 19 خرداد 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهارشنبه – 19 خرداد 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید