توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
شنبه – 4 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30 , یکشنبه – 5 اردیبهشت 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه- 5 اردیبهشت 1400 – ساعت 21

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید