توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
دوشنبه – 06 بهمن 99 – ساعت 14:30 و سه شنبه – 07 بهمن 99 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 07 بهمن 99 – ساعت20

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید