توضیحات تکمیلی

استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی
تاریخ دوره
چهارشنبه – 5 شهریور 99 – ساعت 14:30 و پنح شنبه- 6 شهریور 99 – ساعت 14:30
تاریخ امتحان
پنج شنبه – 6 شهریور 99 – ساعت 20
پایه
سه به دو
رشته
عمران
صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید