توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
سه شنبه – 19 بهمن ماه 1400 – ساعت 14:30 و چهار شنبه – 20 بهمن ماه 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
چهار شنبه – 20 بهمن ماه 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید