توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای مهندس حمیدرضا فرشچی
تاریخ دوره
دوشنبه – 19 مهر 1400 -ساعت 14:30 و سه شنبه – 20 مهر 1400 -ساعت 14:30

تاریخ امتحان
سه شنبه – 20 مهر 1400 -ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید