توضیحات تکمیلی
استاد
جناب آقای دکتر مهدی آخوندی

تاریخ دوره
شنبه – 30 مرداد 1400 – ساعت 14:30 و یکشنبه – 31 مرداد 1400 – ساعت 14:30

تاریخ امتحان
یکشنبه – 31 مرداد 1400 – ساعت 20

پایه
سه به دو

رشته
عمران

صلاحیت
طراحی یا نظارت

درس

0

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید